تبلیغات
زهکلوت ما - مطالب عکس طنز
برچسب ها پ نه پ

یه کمی بخندیم

عکس طنز خنده

1226903726dTlMKcE

بابام: بده موبایلتو ببینم !!!
من: بابا یه لحظه وایسا رمزشو بزنم

 

!Delete SMSDelete VideoDelete pictureDelete musicDelete privateDelete numberFORMAT MeMoRy CARD

 

من: بیا بابا من چیزی ندارم که ازتون مخفی کنم!
بابام: نه میدونم، من فقط میخواستم ساعتو ببینم!
من: |:
بابام: (((:


برچسب ها بخند

مطالب مرتبط