زهکلوت ما خداوندا من چیزی نمی بینم چون آینده پنهان است ولی آسوده ام چون تو را می بینم وتو همه چیز را... http://myzehkaloot.ir 2015-02-27T17:25:23+01:00 text/html 2015-02-25T20:26:59+01:00 myzehkaloot.ir Balal Saboghi نبود مدرسه در روستاهای طبق دازان و زیران عامل ترک تحصیل و فقر فرهنگی ... http://myzehkaloot.ir/post/1379 <img src="http://www.uplooder.net/img/image/29/dde3483d836746de59dbdf2b046468d1/school.jpg" alt="نبود مدرسه در طبق نمداد" align="bottom" border="0" height="343" hspace="0" vspace="0" width="524"><br><br><font size="2">روستاهای طبق دازان و زیران در 60 کیلومتری شهر جازموریان و 140 کیلومتری شهرستان رودبارجنوب واقع شده اند که روی هم&nbsp; 1350&nbsp; نفر جعمیت دارند ، تقریبا سیصد دانش آموز دختر و پسر در این روستاها مشغول به تحصیل اند.<br>&nbsp;سال 1380 در این روستا مدرسه ابتدایی تاسیس شد ولی متاسفانه با اینکه <font color="#FF0000">13</font> سال از تاسیس مدرسه ابتدایی می گذرد اما در حال حاضر کمتر از چهار نفر دیپلم گرفته که البته این چند نفر نیز به شهر رفتن و در&nbsp; روستا زندگی نمی کنند . در&nbsp; این صورت آخرین مقطع تحصیلی که به آن دست پیدا می کنند ابتدایی می باشد&nbsp; همه ما می دانیم که&nbsp; تنها دلیلی که در کل دنیا موجب پیشرفت و فقر زدایی است&nbsp; علم میباشد .<br>&nbsp;بنده از تمامی مسولین زیربط تقاضا دارم که در خصوص این مشکل فکری بکنند تا حق جوانان و نوجوانان این روستاها بیشتر ضایع نشود.... </font><br>وسلام<br> text/html 2015-02-25T20:13:43+01:00 myzehkaloot.ir Balal Saboghi جوانان جویای کار آفرینی اما سدی به اسم محرومیت مانع پیشرفت آنها... http://myzehkaloot.ir/post/1378 <img src="http://www.uplooder.net/img/image/37/60c249943790c8ca4eb4529b7c0d02f5/url.jpg" alt="جازموریان ثروتی که قردرش را نمی دانند " align="bottom" border="0" height="342" hspace="0" vspace="0" width="529"><br><br><div align="right"><font size="2">استان کرمان تقریبا یکی از استانهایی است که بعد از معادن بیشتر فعالیت اقتصادی خود را از طریق &nbsp; کشاورزی تامین می کند .</font><br><font size="2">&nbsp;شهرستان رودبار جنوب<font size="2"> </font>در قس<font size="2">مت حنوب شرقی </font>استان<font size="2"> </font>کرمان قرار دارد این شهرستان تقریبا جز محروم</font><font size="2"><font size="2"> ت</font>رین شهرستان های کرمان محسوب می شود .&nbsp; جوانان تنها راهی که ازدستشان بر می یاید کار کشاورز می باشد ، خوشبختانه این شهرستان از جهت کشاورزی تقریبا چهار فصل محسوب میشود .&nbsp; <br><font color="#FF0000">&nbsp;اگر مسولین زیربط جهت کشاورزی مکانیزه اقدام کنند بی شک رودبار جنوب علل خصوص بخش جازموریان می تواند قطب کشاورزی استان کرمان باشد .</font></font><br><font size="2">&nbsp;</font><br></div>بلال سابقی<br><br> text/html 2015-02-23T07:12:48+01:00 myzehkaloot.ir اسماعیل جاززاده هنر سوزن دوزی فرهنگ زنان بلوچ زهکلوت ... http://myzehkaloot.ir/post/1373 <p><img style="WIDTH: 534px; HEIGHT: 330px" border="0" hspace="0" alt="لباس بلوچ" align="baseline" src="http://www.uplooder.net/img/image/93/f4ba942f93c060c65d43a447172d3ab9/IMG-20140425-WA0006-300x225.jpg" width="522" height="225">&nbsp;</p> <p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;متاسفانه نسبت به&nbsp;</span>لباس بلوچ تبلیغات بدی شده&nbsp; و در فیلم‌ها هم قاچاقچیان را با لباس بلوچی نشان می‌دهند؛ در حالی که قوم بلوچ وفادار به انقلاب، مهمان‌نواز و مردمی شجاع و غیرتمند هستند.</font></p> text/html 2015-02-23T04:46:36+01:00 myzehkaloot.ir اسماعیل جاززاده تکلیف زمین فوتبال شهر جازموریان را روشن کنید... http://myzehkaloot.ir/post/1372 <img src="http://www.uplooder.net/img/image/83/f1c0eaacf4650d9a5ae9f27a4ce7f67e/زمین_فوتبال_شهر_زهکلوت.jpg" alt="زمین فوتبال" align="bottom" border="0" height="430" hspace="0" vspace="0" width="527"><br><br>پروژه زمین فوتبال جازموریان قبل از شهر شدن زهکلوت مطرح بود و کار خود را اغاز کرد اما انگار به فراموشی سپرده شد چند وقت پیش که به این زمین سر زدم درها و پنجره هایش را برده بوداند و ساختمان کوچک داخلش نیز صدمه جدی دیده بود .<br>نمی دانم چرا این زمین و سایر طرح ها اصلا شروع شده اند ،&nbsp; ولی می دانم تا جوانان زهکلوت پیر نشوند این طرح عملی نخواهد شد .<br> text/html 2015-02-23T04:29:45+01:00 myzehkaloot.ir اسماعیل جاززاده ورودی شهر به ورودی مرگ شباهت دارد .... http://myzehkaloot.ir/post/1371 <img src="http://www.uplooder.net/img/image/86/854c6e82d6d5183632b0bfb6eba91f28/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B2%D9%87%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%AA.jpg" alt="ورودی شهر " align="bottom" border="0" height="480" hspace="0" vspace="0" width="524"><br><br>&nbsp;هر شهر ورودی مخصوص به خود را دارد که معمولا معرف آن شهر است ورودی شهر جازموریان نیز با پیچ تند خود معرف شهر است این ورودی با تصادفات و خطراتی که برای مردم به ارمغان اورده معروف شده .<br>آیا نمی شد پیچ این ورودی را کمی ملایم تر ساخت ، قرار بود ورودی شهر زهکلوت یکی از زیباترین ورودی نسبت به شهر های مجاور باشد اما .....<br> text/html 2015-02-20T07:03:33+01:00 myzehkaloot.ir اسماعیل جاززاده شعری زیبا از زکریا صادقی .... http://myzehkaloot.ir/post/1370 <img src="http://www.uplooder.net/img/image/9/1f5a6794f1599dda45cbe6ec94d31fe7/%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg" alt="غروب زیبای در شهر جازموریان" height="441" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="529"><br><br> text/html 2015-02-20T06:33:09+01:00 myzehkaloot.ir اسماعیل جاززاده باشگاه ورزشی زهکلوت پروژه نیمه کاره .... http://myzehkaloot.ir/post/1369 <br><img src="http://www.uplooder.net/img/image/67/0417bd0a0f8ddb43a87991825295d9f2/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C.jpg" alt="سالن ورزشی شهر زهکلوت" height="363" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="527"><br><br>تنها محلی که جوانان شهر زهکلوت را سرگرم می کند همین طور به امان خدا سپرده شده است و هر روز یک نفر ادعای سرپرستی آن را می کند ، همین موضوع&nbsp; چندین بار موجب درگیری و نزاع&nbsp;بین جوانان شهر شده .<br>از زمانی که نگهبان این مکان ورزشی را اخراج کرداند تقریبا تمام تجهیزات باشگاه را به سرقت برده اند یا به شدت تخریب کرده اند ، واقعا مکانی که می توانست سالن فوتبال ، والیبال و حتی آموزش سایر رشته های ورزشی باشد ببینید چطور در حال تخریب است . <br> text/html 2015-02-20T06:04:48+01:00 myzehkaloot.ir اسماعیل جاززاده نوحه خوانی مداح چراغ خادمی در محرم سال 1393 http://myzehkaloot.ir/post/1368 <img src="http://www.uplooder.net/img/image/52/60c5baa6db0270a8def7215560226627/ad3bc0b8b34436da408443.jpg" alt="]چراغ خادمی" height="400" hspace="0" vspace="0" width="528" align="bottom" border="0"> text/html 2015-02-18T17:35:24+01:00 myzehkaloot.ir اسماعیل جاززاده شُولک و سُمسیل.... http://myzehkaloot.ir/post/1366 <img src="http://www.uplooder.net/img/image/49/c781dee2ac14187083224c3f29f5dc34/DSC07608.JPG" alt="شلک سمسیل" align="bottom" height="413" hspace="0" border="0" vspace="0" width="528"><br><br><font size="3">شُولک:</font><br><font size="2">شُلَک یا شولک سبزی خوشمزه ای است که برگهایی شبیه بوته ختمی دارد و زنان جنوب استان کرمان برای تهیه غذا از آن استفاده می کنند .<br><br>همه ساله در این فصل از سال سبزی بومی زهکلوت به نام شلک و&nbsp; سمسیل سر از دل خاک بیرون آورده و زینت بخش سفره های روستاییان میشود،این سبزی خودرو معمولا پس از بارش باران در زمینهای مستعد رویش به بار مینشیند.<br><br>بهترین نوع شلک در مزارعی که به کشت جو و علف اختصاص دارد سبز میشود که دارای برگ سبز تیره میباشد. این سبزی خوشمزه دارای منبع فوق العاده آهن است و برای کسانیکه دچار کم خونی هستند توصیه میشود.</font><br><font size="2"><font color="#FF0000">طریقه طبخ شلک به این صورت است که بعد از شستشوی آن به مدت تقریباَ ۴۵ دقیقه آنرا جوشانده سپس در روغن همراه پیاز سرخ کرده و نوش جان میکنند.</font><br><br><font size="3">سُمسیل:</font><br>سمسیل یک گیاه خودرو در شهرستان های جنوبی استان کرمان است که در زمین های شوره زار به فراوان یافت میشود.این گیاه دارای ویتامین B,C و در هضم غذا نیز موثر است .ومزه این گیاه تقریبا شور است</font><font size="2"><font size="2"> ، البته این گیاه در استرالیا به صورت کنسرو به کشورهای اروپایی صادر می شود .</font></font><br><font size="2"><br></font><br> text/html 2015-02-18T08:51:57+01:00 myzehkaloot.ir اسماعیل جاززاده تصاویر زیبایه محلی.... http://myzehkaloot.ir/post/1365 <img src="http://www.uplooder.net/img/image/7/dba7431ba4a0384f360b538f1145e2cc/cc-2.jpg" alt="" height="442" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="529"> text/html 2015-02-18T08:31:28+01:00 myzehkaloot.ir اسماعیل جاززاده جازموریان من http://myzehkaloot.ir/post/1364 <img src="http://www.uplooder.net/img/image/88/3c78ace3b8a0a2d2f224830d8c718d0e/jazmoryan_%2820%29.jpg" alt="جازموریان من" align="bottom" border="0" height="445" hspace="0" vspace="0" width="526"><br><br><p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="mso-bidi-language: FA;" lang="FA">جازموریان من</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="mso-bidi-language: FA;" lang="FA">چرا آهنگ فقر، این چنین بر مردمان تو غمگین نواخته می شود؟</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="mso-bidi-language: FA;" lang="FA">توکه روزی میهمان نواز خوبی بودی و از خود گذشتگی بی مانندی داشتی؛</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="mso-bidi-language: FA;" lang="FA">تو حتی از شاهرگ خود که هلیل نام داشت مردمانت را حیات می بخشیدی</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="mso-bidi-language: FA;" lang="FA">جاز موریان من،</span><span style="mso-bidi-language: FA;" lang="FA">توکه روزی بهترین دام دنیا را داشتی </span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="mso-bidi-language: FA;" lang="FA">پس چرا مردمانت به جای بره شیرمست رودباری ات، گوشت وامانده و پس مانده </span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="mso-bidi-language: FA;" lang="FA">از برزیل، سم جان می کنند.</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="mso-bidi-language: FA;" lang="FA">جازموریان من، روزگاری روغن حیوانی تو مردمانت را<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>صد سال جوان می داشت</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="mso-bidi-language: FA;" lang="FA">پس چرا روغن پالم، مردمانت را در جوانی پیر کرده است</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="mso-bidi-language: FA;" lang="FA">شاید کوتاهی از خودمان بوده، که فقط غم<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>از دست دادنت را در سرداریم</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="mso-bidi-language: FA;" lang="FA">شاید زمانی که سدها را همچون شمشیر بران بر روی شاهرگ تو می نواختند، ما در خواب بودیم</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="mso-bidi-language: FA;" lang="FA">ما حتی بر پیکر نیمه جان تو هم رحم نکردیم و با بندهای خاکی نفست را بریدیم</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="mso-bidi-language: FA;" lang="FA">درحالی که تو زمانی<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>با همین شاهرگ خود برای ما آهنگ زندگی می نواختی</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="mso-bidi-language: FA;" lang="FA">جاز موریان من...ما میهمانان خوبی نبودیم؛ از این بابت به تو مدیونیم.</span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="mso-bidi-language: FA;" lang="FA">عبدالرضا بلوچ بامری(نشریه رودبارزمین شماره663)</span></p><br> text/html 2015-02-18T08:08:12+01:00 myzehkaloot.ir اسماعیل جاززاده مادر است دیگر ، می ترسم به خاطر من به جهنم بیاید !!!!! http://myzehkaloot.ir/post/1363 <img src="http://www.uplooder.net/img/image/56/6c8797faafe669f72784f737f31ff598/1415793558_pq5hpzw4fmkkqsocorlk.jpg" alt="مادر است دیگر" align="bottom" border="0" height="341" hspace="0" vspace="0" width="546"> text/html 2015-02-10T10:56:19+01:00 myzehkaloot.ir اسماعیل جاززاده مسیر و زمان راهپیمایی درشهرجازموریان اعلام شد.... http://myzehkaloot.ir/post/1362 <img src="http://www.uplooder.net/img/image/87/e7a1f94eb070310efd5a4b82f59192a6/mbh3pkntbvra97ui68vc.jpg" alt="مسیروزمان راهپیمایی درشهرجازموریان اعلام شد" align="bottom" border="0" height="366" hspace="0" vspace="0" width="521"><br><br><span class="imp">راهپیمایی درشهرجازموریان رأس ساعت 9صبح22بهمن ماه 93 همزمان باسراسر کشور از مقابل مخابرات تامدرسه شهید ایرانمنش ومحل برگزاری مراسم مقابل حوزه شهدای زهکلوت خواهد بود.</span><br> text/html 2015-02-09T08:42:30+01:00 myzehkaloot.ir اسماعیل جاززاده شعر زیبا از شاعر گمنام زهکلوت ... http://myzehkaloot.ir/post/1361 <img src="http://www.uplooder.net/img/image/31/244633d1df40f5dd8b32ef04807923ef/c667kn6ur7nqhhnb4sr.jpg" alt="شاعر زهکلوتی" align="bottom" border="0" height="357" hspace="0" vspace="0" width="526"><br><br>شهر نو شهر جوان این فضای زهكلوت @هركسی خواهد بداند مرز و بوم زهكلوت <p>جازموریان در جنوب خاك پاك زهكلوت @وسعتش طولانی چون كویر دشت لوت</p> <p>فصل باران همچون هیرمند پر زآب @می شود دشتش علفزار این فضای زهكلوت</p> <p>زهكلوت فرهنگ تو طولانی است&nbsp; @ جاز موریان از كهن سیلابی است</p> <p>در شمالش میل فرهاد بی ستون وبی نظیر @ از تماشا دیدنی است گر بیایی زهكلوت</p> <p>شرق او دلگان مرز وبوم سیستان @غرب او هم رودبار ،زهكلوت هست شهر ما</p> <p>مردمانش شیعه واهل نماز وهم ریاض@ مهر ورز ومهربان و سر فراز</p> <p>هم ولایی هم خدایی اهل فكر ودانش اند @ بهر هر كار وتلاشی لایق وهم صادقند</p> <p>بپرسید گر شما نام ونشانم @ فتح الله زاده شهرت سین نامم</p> به ناز دشت زهكلوت هست این مكانم@ همیشه نام ایزد بر زبانم<br> text/html 2015-02-09T08:16:08+01:00 myzehkaloot.ir اسماعیل جاززاده مدارس كپری ودرختی بخش جازموریان... http://myzehkaloot.ir/post/1360 <img src="http://www.uplooder.net/img/image/86/860641014966b4542905d26a9499a8bf/3da9lovght30bf1ubgup.jpg" alt="مدرسه از جنس طبیعت " align="bottom" border="0" height="346" hspace="0" vspace="0" width="528"><br><br>بله شما شوفاژ دارید ما بخاری خورشیدی .شما نقاشی طبیعت ما خود طبیعت .شما در كلاس در بسته مادر هوای آزاد وبعضی اوقات هر 60نفر در كپر.این نیست كه ما از شوفاژ وكلاس ومیز ونیمكت خوشمان نیاد بلكه نداریم&nbsp; ونداریم<br><br> text/html 2015-02-09T07:48:53+01:00 myzehkaloot.ir اسماعیل جاززاده شعر زیبای صابر میرکی درمورد انقلاب مردم ایران http://myzehkaloot.ir/post/1359 <img src="http://www.uplooder.net/img/image/82/c8c8894302b80299a8c830865134a720/579787_DJFIdicu.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="340" hspace="0" vspace="0" width="525"><br><br><font size="2">به نام خداوند شمس و قمر&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; که خلقت نمود طیر و جن و بشر<br>نگارم شعاری در این سرزمین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ز اوصاف نهضت در ایران زمین<br>که بود ملک ایران جمله خراب&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; شهش پهلوی بود مست شراب </font> text/html 2015-02-01T14:25:51+01:00 myzehkaloot.ir اسماعیل جاززاده اداره برق شهر زهکلوت نیاز به بازسازی اساسی دارد ؟ http://myzehkaloot.ir/post/1356 <img src="http://www.uplooder.net/img/image/53/1c1905e9be3706eb0b7c1b9baae49c70/IMAG0225.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="473" hspace="0" vspace="0" width="526"><br><br>ساختمان ها و اتاق های موجود در این اداره که می توانست محل مراجع مردم و ارباب رجوع باشد و برخی از جوانان این شهر را به خدمت بگیرد در حال فرسایش شدید هستند، نمی دونم چرا مرکزی به این بزرگی با این همه اتاق کم تر از 5 کارمند داره احتمالا همین چند نفر می تونن پاسخ گوی نیاز های یک شهر پنجاه هزار نفری باشند .<br> text/html 2015-02-01T13:42:46+01:00 myzehkaloot.ir اسماعیل جاززاده روند تکمیل مسجد جامع شهر زهکلوت .... http://myzehkaloot.ir/post/1354 <img src="http://www.uplooder.net/img/image/77/f0ed2547bb80c12a587d48453ccdf70a/مسجد_جامع_شهر_زهکلوت1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="510" hspace="0" vspace="0" width="527"><br><br>تنها یکی از فوایده وجود مسجد جامع در یک شهر این است که مردم و مسئولین در مسجد جامع هر روز همدیگر را خواهند دید و این امر باعث خواهد شد که مسئولین بیشتر به فکر باشند و بفهمند که در حقیقت مسئولین در خدمت مردم شهر هستند نه مردم در خدمت آنها ، علاوه بر این قرار گرفتن مسجد جامع در مر کز شهر و بازار باعث می شود بازاریان و مردم راحتر به مسجد دست یابی داشته باشند و این امر باعث افزایش مراودات بین مردم می شود .<br> text/html 2015-02-01T13:16:36+01:00 myzehkaloot.ir اسماعیل جاززاده جاده مرگ زهکلوت به جاده زندگی تبدیل شد .... http://myzehkaloot.ir/post/1352 <img src="http://www.uplooder.net/img/image/39/46f906826ff51a344c49b9e3a3c8e1d1/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B2%D9%87%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%AA.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="435" hspace="0" vspace="0" width="523"><br><br><font size="2"><br>یکی از مهم ترین مسیرهای درون شهری&nbsp; مسیر زهکلوت_ چارچاهی است ، بیشترین تردد بین این مسیر به سمت شهر زهکلوت انجام می پذیرد. با یاری خدا و مسئولین محترم شهر زهکلوت این مسیر آسفالت شد و یکی از دغدغه های اساسی اهالی چارچاهی حل شد .</font><br> text/html 2015-01-13T08:51:20+01:00 myzehkaloot.ir اسماعیل جاززاده دهترک چش گوستری (یوسف مجیدی) http://myzehkaloot.ir/post/1351 <img src="http://www.uplooder.net/img/image/2/366cef71dca6a048e83bb24cf88d1291/%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B2%D9%87%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%AA.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="373" hspace="0" vspace="0" width="528"><br><br> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">دهترک چش گوستری سیری نگاهم ناکنی ...؟&nbsp;&nbsp;&nbsp; مثل چشمون خودم غرک گناهم ناکنی ...؟</font>